Utiliteit

Ontwerpen, installeren, service, onderhoud en beheren van werktuigbouwkundige installaties.

Inleiding

Met deze pagina willen wij ons aan u voorstellen. Wij willen u hierbij informeren over het ontstaan van de Gasservice, over de diensten die wij kunnen leveren en over de kwaliteit die wij u kunnen bieden.
Mochten er na het doornemen van deze informatie nog vragen zijn, dan zijn wij graag bereid om deze voor u te beantwoorden.

De directie

Diensten

Gasservice Noordholland BV levert een compleet programma met de volgende diensten aan de klanten:

Ontwerp – Installatie – Beheer – Onderhoud – Service

Kwaliteit

Gasservice Noordholland BV doet steeds haar best de klanten tevreden te stellen met een goede dienstverlening van een constante kwaliteit. Om dit naar de klanten te garanderen heeft Gasservice Noordholland BV zich vastgelegd te voldoen aan criteria die door bevoegde externe bedrijven zoals Gastec en Kiwa getoetst worden.

Sinds juni 1996 mag Gasservice Noordholland BV zich waarborg installateur noemen, wat in 2003 is vervangen door de KOMO Instal regeling.

Gasservice Noordholland is tevens in het bezit van het VCA* certificaat waardoor Gasservice Noordholland zich conformeert aan de wettelijk vastgestelde eisen betreffende veilig werken.

Voor onderhoud en service aan grote stookinstallaties (130kW +) is Gasservice Noordholland BV bevoegd om de wettelijk verplichte onderhoud en inspectiebeurten uit te voeren. Tevens kunnen wij voor de opdrachtgever Eerste Inbedrijfstelling Inspecties (EBI) uitvoeren.

Gasservice Noordholland BV is aangesloten bij de brache organisatie Uneto-VNI. Alle werkzaamheden worden conform de door de Uneto-VNI vastgestelde algemene voorwaarden uitgevoerd.

Meetapparatuur

Alle monteurs van Gasservice Noordholland BV hebben de beschikking over geavanceerde meetapparatuur.
Deze meetapparatuur is goedgekeurd conform de betreffende kwaliteitseisen en wordt jaarlijks gekalibreerd door daartoe gecertificeerde bedrijven.
Naast gasdrukmeters en universeelmeters zijn alle monteurs die onderhoud en service uitvoeren in het bezit van een rookgasanalysemeter.

Bereikbaarheid

Gasservice Noordholland BV is op wekdagen bereikbaar tijdens kantooruren van 08:15 – 17:00 uur. Buiten de kantoortijden worden klanten rechtstreeks doorverbonden naar de dienstdoende monteur voor het verhelpen van de storing.
Tevens is er buiten kantoortijden voor spoedeisende installatie werkzaamheden een installatiemonteur bereikbaar. In geval van zeer strenge vorst zal het kantoor ook op zaterdag bemand worden voor afhandeling van probleem gevallen.

Onderhoud

Naast onderhoud aan toestellen in de woningbouw is Gasservice Noordholland BV ook bevoegd om de wettelijk verplichte jaarlijkse onderhoudsbeurten aan gastoestellen conform het Scios reglement uit te voeren (gastoestellen met een nominale belasting op de bovenwaarde > 130kW)
Van deze wettelijk verplichte onderhoudsbeurten worden aan de opdrachtgever rapporttages verstrekt welke tijdens milieucontroles aan de verantwoordelijke inspecteur overlegd kunnen worden.

Service

Binnen de organisatie van Gasservice Noordholland BV zijn servicemonteurs werkzaam die beschikken over de noodzakelijke landelijke diploma’s en die kennis bezitten van een grote variëteit aan gastoestellen. Van alle toestellen die in abonnement genomen zijn beschikt de servicemonteur over de meest gangbare onderdelen in zijn wagenvoorraad.Installatie
Binnen de installatieafdeling van Gasservice Noordholland BV kunnen de deskundige medewerkers voor de opdrachtgever een compleet ontwerp uitwerken voor zowel kleine als grootschalige projecten waarbij we de volgende installaties voor u kunnen ontwerpen en uitvoeren:

 • Verwarmingsinstallaties
 • Waterinstallaties
 • Gasinstallaties
 • Binnenriolering
 • Hemelwaterafvoeren
 • Koelinstallaties
 • Regelinstallaties
 • Gebouwbeheersystemen
 • Persluchtinstallaties
 • Sanitair
 • Brandbestrijdingsinstallaties
 • Centrale stofzuiginstallaties

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden beschikt Gasservice Noordholland BV over gecertificeerde monteurs op de gebieden:

 • Verwarmingstechniek (KOMO-INSTAL)
 • Koeltechniek (STEK)
 • Onderhoud en service (SCIOS)

Eventuele extra benodigde technieken worden verworven door samenwerking met zorgvuldig geselecteerde en betrouwbare onderaannemers. Benodigde tekenwerkzaamheden worden zo gedetailleerd mogelijk in AutoCad formaat aan de opdrachtgever verstrekt.

Gasservice Noordholland BV is een integrator bij uitstek. U heeft één aanspreekpunt die alles voor u regelt wat met klimaatinstallaties en werktuigbouwkundige installaties te maken heeft. Samen met u wordt in goed overleg naar de meest gunstige oplossing gezocht, gebruikmakend van de expertise waarover Gasservice Noordholland BV kan beschikken.

Voorbeelden van grote succesvol gerealiseerde projecten

 • Aanleggen van klimaatinstallaties in diverse bedrijfsgebouwen bij Nedtrain in Haarlem
 • Werktuigbouwkundige installaties in het nieuwbouwproject schadeherstelbedrijf + in/uit complex bij Nedtrain in Haarlem
 • Diverse aanpassingen aan klimaatinstallaties bij de Beverwijkse Bazaar
 • Diverse grootschalige ketelvervanging projecten voor woningbouwverenigingen
 • Diverse kleinschalige nieuwbouwprojecten woningbouw voor woningbouwverenigingen

Beheer

Naast het installeren van diverse grootschalige projecten is Gasservice Noordholland BV in staat om voor grote opdrachtgevers het beheer over de technische installaties te coördineren en uit te voeren waarbij de opdrachtgever zoveel mogelijk zorgen uit handen genomen wordt. Door middel van rapportages wordt de opdrachtgever op de hoogte gehouden van de staat van de installaties waarbij tevens aangegeven wordt wat de op de korte termijn te verwachten kosten zijn van noodzakelijke vervangingen.

Internet

Gasservice Noordholland BV heeft destijds als een van de eerste installatiebedrijven in Nederland op internet een website (deze website) geopend.
Inmiddels beschikken alle kantoormedewerkers over eigen e-mail adressen zodat correspondentie met de betreffende medewerker eenvoudiger is geworden.