Geachte relatie,

In verband met het Covid-19 Corona virus moeten ook wij ons steentje bijdragen aan het voorkomen van het verspreiden van het virus. Wij volgen de adviezen van Techniek Nederland en hebben meerdere maatregelen genomen.

De maatregelen die wij onder meer genomen hebben:

 • Bij het maken van afspraken om werkzaamheden te verrichten zal er door onze binnendienst medewerkers gevraagd worden of gezien de corona situatie de werkzaamheden plaats kunnen vinden;
 • Indien bewoners aangeven dat het uitvoeren van werkzaamheden gezien de corona situatie niet verantwoord is, zullen wij besluiten geen afspraak te maken en de bewoner verzoeken om contact met ons op te nemen voor het maken van een afspraak indien de situatie in de woning onder controle is;
 • Afspraken welke al geruime tijd geleden vastgelegd zijn zullen door onze binnendienst medewerkers gebeld worden om na te gaan of de situatie in de woning het toelaat om de geplande werkzaamheden uit te voeren en of de bewoners deze werkzaamheden nog wel in de woning uitgevoerd willen hebben gezien de huidige situatie;
 • Voor binnenkomst in de woning door onze buitendienst medewerkers zal specifiek gevraagd worden of de werkzaamheden gezien de corona situatie doorgang kunnen vinden;
 • Indien door de bewoner aangegeven wordt dat de situatie in de woning het niet toelaat om de werkzaamheden uit te voeren dan zal onze buitendienst medewerker de bewoner adviseren om contact op te nemen met ons kantoor om een nieuwe afspraak te maken indien de situatie in de woning het wel toelaat de werkzaamheden op een verantwoordelijke wijze uit te kunnen voeren. De buitendienst medewerker zal in deze situatie de woning niet betreden;
 • Onze buitendienst medewerkers zullen bij het bezoek aan woningen geen handen schudden met bewoner(s) voordat men de woning betreedt en de woning verlaat;
 • Bij binnenkomst en vertrek in de woning dient de bewoner onze buitendienst medewerker in de gelegenheid te stellen zijn handen te kunnen wassen, indien de bewoner hier geen gelegenheid toe verstrekt zullen er geen werkzaamheden in de woning uitgevoerd worden;
 • Onze buitendienst medewerkers dienen ten alle tijden minimaal 2 meter afstand te bewaren van de bewoner(s);
 • Preventieve beschermingsmiddelen zullen (indien verkrijgbaar) door ons verstrekt worden aan onze buitendienst medewerkers met de instructie deze ook bij het bezoek aan de woning te gebruiken;
 • Indien een bewoner er niet mee akkoord gaat dat de betreffende werkzaamheden gezien de huidige situatie te laten uitvoeren in de woning zal dat door de buitendienst medewerker gerespecteerd worden waarbij de bewoner verzocht wordt om zelf contact met ons kantoor op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak;
 • In het bijzijn van de bewoner zal onze buitendienst medewerker de werkbon uit naam van de bewoner voor akkoord ondertekenen en zal er niet meer gevraagd worden deze werkbon door de bewoner voor akkoord te laten ondertekenen;
 • Kantoor medewerkers werken zo veel mogelijk vanaf huis. Hierdoor zal mogelijk vertraging ontstaan bij het afhandelen van de telefoon.

Wij vragen u om uw begrip voor de situatie. Hartelijk dank.