Keurmerken

Om onze kwaliteit aan te tonen is Gasservice Noordholland gecertificeerd op verschillende kwaliteit- beheerssystemen. Het betreft landelijk en wereldwijd vastgelegde normen en systemen die worden gehanteerd. Wij laten regelmatig controles uitvoeren door externe, onafhankelijke instanties om aan te tonen dat wij aan alle eisen voldoen. Het voldoen en behalen van een keurmerk wordt schriftelijk aangetoond met een officieel certificaat. Hieronder vind u de keurmerken waaraan Gasservice Noordholland voldoet met de bijbehorende certificaten.

Een overzicht van onze geldige certificaten bij Kiwa vind u op de Kiwa certificaat zoekpagina.

SCIOS

Wij kunnen voor u alle PI en PO werkzaamheden uitvoeren inclusief de SCIOS afmeldingen.

 

 


InstallQ

Veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland: dat is het doel van de onafhankelijke stichting InstallQ. Om dit doel te bereiken ontwikkelt en beheert InstallQ een breed scala aan kwaliteitsregelingen. Gasservice is in gecertificeerd voor de volgende BRL 6000 deelgebieden en scopes:

  • BRL6000-4 : Installaties ontwerpen en installeren <100kW
  • BRL6000-5 : Ontwerpen en installeren van middelgrote gasinstallaties (< 0,5Bar en <G16)
  • BRL6000-6 : Ontwerpen en installeren van grote gasinstallaties (<0,5Bar en G16>)
  • BRL6000-7 : Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties individuele woningen
  • BRL6000-8 : Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties overige bouwwerken
  • BRL6000-21 scope 6 : Beheer van bodemenergiesystemen van individuele woningen, woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen.
  • BRL6000-25 : Werkzaamheden aan gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorzieningen

De BRL6000-16 certificering (Onderhoud en beheer van gasverbrandingstoestellen <130kW) is komen te vervallen omdat BRL6000-25 hiervoor de opvolger is.

 

 

 

VCA**

Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist voor Aannemers.

 
 

F-Gassen

Installatie en onderhoud van stationaire koelinstallaties.