Food village

Medewerkers van Gasservice Noordholland hebben uit eigen beweging het geld wat zij ophaalden met het inleveren van aluminium verzameld en ter beschikking gesteld aan een goed doel.

Het ingezamelde bedrag is door Gasservice Noordholland bijna verdrievoudigd in het kader van het 45 jarige jubileum.

Het complete bedrag wordt gedoneerd aan de Food Village organisatie voor de bouw van een Biobrandstof installatie.

U ziet dat Gasservice Noordholland midden in de maatschappij staat en zowel sociaal als sportief begaan is, lokaal en elders in de wereld.