Afbeeldingen

Bedienpaneel cv-ketel
Snelvulunit
 1. Aan/ uit schakelaar cv-ketel;
 2. Display voor het aflezen van de waterdruk;
 3. Kraan snelvul unit;
 4. Kraan snelvul unit.

Stappenplan

 1. Zet de kamerthermostaat laag zodat de cv-ketel niet meer aanslaat;
 2. Draai van alle radiatoren in de woning de radiatorkranen open;
 3. Zet de cv-ketel uit door het meest linker knopje op het paneel (1) 1x in te drukken. In het display (2) wordt nu de waterdruk in het cv-systeem weergegeven;
 4. Open kraan (4) van de snelvulunit door deze met de bijgeleverde sleutel linksom te draaien;
 5. Vul de cv-installatie langzaam door kraan (3) van de snelvulunit een klein beetje open (linksom) te draaien met de bijgeleverde sleutel. Lees hierbij de waterdruk af op het display (2) en sluit kraan (3) zodra de waterdruk ongeveer 2,0 bar bedraagt;
 6. Ontlucht alle verwarmingslichamen (radiatoren, convectoren etc.) in de cv-installatie. Begin hiermee op de laagste verdieping en ha steeds één verdieping hoger. Hierbij komt een beetje cv-water vrij. Houd daarom emmer of dweil bij de hand;
 7. Lees opnieuw de installatiedruk af op het display (2). Als de druk lager is geworden, vul dan weer bij (ga terug naar stap 5);
 8. Sluit beide kranen (3) en (4) als er geen lucht meer uit de radiatoren komt;
 9. Schakel de cv-ketel weer in door het linker knopje op het paneel (1) weer in te drukken;
 10. Zet de kamerthermostaat terug in de gewenste stand.